KLÍMA LIPTOV sa zaoberá  návrhom, montážou, servisom a predajom klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a vzduchotechniky. Ponúka komplexné služby v danej oblasti. Poskytuje služby od technického poradenstva, projektovania, technického návrhu, dodávky, montáže a uvedenie do prevádzky až po záručný a pozáručný servis. Naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Za viac ako 10 rokov sme sa stali odborníkmi v tejto oblasti a sme schopní ponúknuť naozaj vysoko kvalitné, špecializované a odborné služby, za prijateľnú cenu. KLÍMA LIPTOV je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.